TOP CRIS

documentatie, schita, releveu, plan, topografie, parcelare, cadastru, intabulare, intravilan, extravilan, teren, apartament, casa, constructii
TOP CRIS SRL Pta Libertatii 1-3 Bl B ,Spatiul com V Salonta jud. Bihor Romania
Telefon: 0786026329      tel/fax: 0359402696
E-mail: topcris@yahoo.com
Persoana de contact: ing. Claudia Terebent

Avand o larga experienta in domeniul cadastrului, intabularii, lucrarilor si masuratorilor topografice, echipa noastra de experti autorizati de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara, va stam la dispozitie oferindu-va servicii profesionale, realizate rapid, eficient si la costuri avantajoase.


TOPO PERSOANE FIZICE

Consultanta Privind Cartea Funciara Sau Inscrierea In Cartea Funciara

Probleme din aria topografiei, cadastrului si geodeziei
Actele de proprietate si inscrierea drepturilor reale de proprietate
Solutionarea problemelor imobiliare utilizand cele mai scurte si eficiente metode existente conform legislatiei in vigoare

Alipiri terenuri intravilane si extravilane

Operatia consta prin alipirea a unei sau mai multe parcele ( CF - uri) formand o un singur imobil unitar cu un proprietar sau cu mai multi in diferite cote.

Documantatii extindere constructii

Intabularea extinderi constructiilor se realizeaza co o documantatie de actualizare a Cartii Funciare necesitand autorizatia de extindere cu procesul verbal de finalizare sau adeverinta emisa de Primaria locala prin care se confirma existenta cladirii pe teren.

Documantatii Notare constructii

Notarea de constructie in Cartea Funciara se realizeaza printr-o documentatie de actualizare date imobil prin care se intabula cladirea, anexele si specificanduse categoriile de folosinta ( curti constructii si gradina / imobil).
Notarea de costructie necesita anterior atribuirea de numar cadastral sau daca e constructie inainte de anul 2000 atunci adeverinta de la primarie.
Acte necesare: - Extras de Carte Funciara
- Copii xerox acte identitate
- Autorizatia de construire
- Proces verbal de receptie finala

Documantatii Apartamentari case de locuit

Apartamentarea caselor de locuit necesita intabularea sau actualizarea imobilului ( atribuire nr. Cadastral) pentru a se putea efectua defalcarea propriuzisa.
Apartamentarea se realizeaza prin relevee pe fiecare unitate individuala separat printr-o singura documentatie.

Documentatii Dezlipire Terenuri Intravilane Extravilane

Dezlipire sau lotizarea terenurilor
Documentatia de dezlipire consta in lotizarea ( impartirea ) a unei parcele in doua sau mai multe loturi.

Documentatii Intabulare Intravilan, Extravilan

1.PRIMA INTABULARE.-FLUX INTEGRAL-COD.2.1.1
- Reprezinta inscrierea dreptului de proprietate in cartea funciara (flux integral) prin intocmirea unei documentatii cadastrale;
-Acte necesare; Titlu de proprietate, buletin sau Carte de Identitate (certificat de deces), certificat fiscal, plus actele succesive daca este cazul (Contract de Mostenitor , Contract de Vanzare Cumparare, Partaj , Contract de Intretinere , Contract de Donatie , Sentinta Civila )
Nota: - Intabularea Titlului de Proprietate este gratuita .
- In situatia in care Titlu de proprietate este urmat de acte succesive se percepe tarifare la C.F.
- Hotarare Consiliu Local , Hotararea de Guvern se receptioneaza la cadastru cu documentatie de prima intabulare (flux integral) LA URGENTA .

2.PRIMA INTABULARE .-FLUX INTRERUPT-COD.2.1.2
- Reprezinta intocmire unei documentii tehnice cadastrale si obtinerea de numar cadastral de la O.C.P.I .
-Acte necesare: - unea sau mai multe C.F sau C.F electronic,buletin sau Carte de Identitate (certificat de deces), certificat fiscal, in situatia in care proprietarul insris in C.F este intabulat pe o cota parte (1058/2000 mp).
- Plan parcelar . Acte necesare: Titlu de proprietate , Proces Verbal de Punere in Posesie.

Intabulare teren intravilan si extravilan
Prin aceasta operatiune se intelege inscrierea Titlurilor de Proprietate in Cartea Funciara.
Inscrierea in cartea Funciara se face atat la terenul extravilan cat si la cel intravilan cu sau fara constructii si sau anexe gospodaresti ( magazii de lemne, padocuri, bucatarii de vare etc.)

Identificari de limite nr. topografice, cadastrale, parcele

Pe baza documentelor intocmite anterior specialistul se deplaseaza pe teren si cu ajutorul statiei totale sau GPS ului identifica limitele de proprietate.

Plan cotat

Determinarea volumelor de sapatura sau uplutura pt. terenuri cu constructii sau fara constructii, pentru racordarea la canalizare si drenaje de ape pluviale catre reteaua orasului.

Planuri de situatie

Masuratori in vederea identificarii imobilului si al imprejurimilor, a accesului la proprietate retelelor edilitare, diferite detalii ale terenului diferente de nivel amplasarea si distantele intre limite si cladiri.
Planuri de situatie pentru urbanism: planuri cu identificarea catagoriilor de folosinta in interiorul proprietatii cu suprafata acestora, planuri de situatie pentru declaratiile pe propria raspundere adica impunerea cladirilor.
Planuri de situatie pentru cererea de certificat de urbanism.

Trasare fundatii

Fundatii cladiri ( case de locuit), fundatii anexe gospodaresti ( garaje, magazii, soproane).


TOPO PERSOANE JURIDICE

Consultanta Juridica De Specialitate Cadastru, Topografie, Apia

Documentatii Alipiri Terenuri Intravilane si Extravilane

Documentatii Notare Constructii

Este pocedura de intabulare a cladiri in Cartea Funciara.
In urma obtineri procesului verbal de receptie finala impreuna cu restul actelor ( autorizatia de construire ) cladirea se poate nota in Cartea Funciara (CF) ca si constructie finalizata

Documentatii Notare Constructii

Este pocedura de intabulare a cladiri in Cartea Funciara.
In urma obtineri procesului verbal de receptie finala impreuna cu restul actelor ( autorizatia de construire ) cladirea se poate nota in Cartea Funciara (CF) ca si constructie finalizata

Documentatii Apartamentari Hale si Satii Comerciale

Documentatii Corectare Titluri Proprietate Gresite cu Planuri Parcelare

Documentatii Dezlipire Terenuri Intravilane Extravilane

Documentatii Extindere Constructii

Documentatii Intabulare cu Planuri Parcelare

Documentatii Modificari Limite proprietate

Documentatii si Masuratori Hidrotehnice, Canale Desecare Poduri, Diguri de Aparare

Expertize Extrajudiciare Cladiri Industriale si Teren Intravilan Respectiv Extravilan

Intaocmiri Baze De Date Urbane ( Gis ), Si Extraurbane ( Funciar ) Retele Gaz, Apa Canal, Retele Electrice, Telefonie

Masuratori de identificari Topografice si Cadastrale Terenuri Extravilan Intravilan cu sau fara cladiri

Masuratori Hidrotehnice Profile Transversale si Longitudinale

Masuratori Planuri Cotate

Masuratori Planuri De Situatie

Trasari Fundatii, Stalpi Limite Teren Intravilan si Extravilane, Axe Planuri De Fundatie

Trasarea fundatiilor sau mai corect a axelor de fundare a stālpilor sau peretilor de rezistenta atat nivelitic cat si altimetric, determinarea si transmiterea cotei zero sau transmiterea cotei la inaltime per nivele.


Contact

TOP CRIS srl - Pta Libertatii 1-3 Bl B ,Spatiul com V localitatea Salonta jud. Bihor Romania
  • Persoana de contact: ing. Claudia Terebent
  • Telefon: 0786026329
  • Tel/Fax: 0359402696
  • E-mail: topcris@yahoo.com
  • Persoana de contact: ing. Mariscas Cristian
  • Telefon: 0741454373
  • Tel/Fax: 0359402696
  • E-mail: topcris@yahoo.com